Marquesina de Ardora
“Semicultivo de bivalvos no intermareal: Unha horta no mar”

Asistencia técnica no proxecto experimental "Semicultivo de bivalvos no intermareal: Unha horta no mar" no CEIP Laredo, promovido pola Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

“Ferramenta multimedia para a Prevención de Riscos Laborais no sector pesqueiro”,

Elaboración e deseño dos contidos da "Ferramenta multimedia para a Prevención de Riscos Laborais no sector pesqueiro", promovido polo Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR.

O Cooperativismo no mar: Evolución Histórica, Situación actual e Potenciabilidades

Participación no estudio O Cooperativismo no mar: Evolución Histórica, Situación actual e Potenciabilidades, promovido pola Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro.

ardora@ardoraformacion.com tlf: 986 020 899 accesibilidade aviso legal