Marquesina de Ardora
Impartición de módulos

Impartición dos módulos: Ubicación Profesional e Orientación no mercado de traballo, Formación para a Igualdade, Habilidades Comunicativas en Galego e Seguridade e Hixiene no traballo,  pertencentes ao Curso Empregado de Oficina para a Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra (AEMPE).

 

Plan Galego de Control da Cadea Alimentaria no Sector Pesqueiro

Elaboración do Plan Galego de Control da Cadea Alimentaria no Sector Pesqueiro, para TRASGATEC.

Diagnose sobre a situación das cooperativas de traballo asociado no Concello de Vigo

Participación no estudio Diagnose sobre a situación das cooperativas de traballo asociado no Concello de Vigo enmarcado no Plan local de promoción do cooperativismo de traballo asociado no Concello de Vigo.

ardora@ardoraformacion.com tlf: 986 020 899 accesibilidade aviso legal