Marquesina de Ardora
Accións de Formación

Desenvolvemento de Accións de Formación a través da Plataforma de Teleformación dos Módulos de Habilidades Sociais Básicas e Avanzado en Cooperativas, para o Consello Galego de Cooperativas da Consellería de Traballo.

Programa AGROMAR

Impartición dos módulos de: Integración Laboral da Muller e Habilidades Directivas dentro do Programa AGROMAR: Obradoiros de Formación de Mulleres Directivas de Cooperativas, para a Unión de Cooperativas de Traballo Asociado (UGACOTA)

Visitas de Diagnóstico de cumprimento dos requisitos de Seguridade e Prevención de Riscos

Realización de Visitas de Diagnóstico de cumprimento dos requisitos de Seguridade e Prevención de Riscos Laborais polas embarcacións da frota de baixura, para o Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR.

ardora@ardoraformacion.com tlf: 986 020 899 accesibilidade aviso legal