Economía Azul

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Curso de Economía Azul

Este modelo está pensado coa idea de producir bens e servizos de xeito sostible e responsable, tanto co planeta como coas xeracións futuras. Busca satisfacer a demanda local con produtos locais que se atopen a disposición e abógase por aproveitar todos aqueles recursos que estean o máis cerca do noso medio.  Os principios son facer máis con menos, a idea de emparentar a riqueza coa diversidade, ver o lixo como a base dun novo produto, a utilización de fontes de enerxía limpa. Exporanse casos prácticos e exemplos de economía azul-economía circular en funcionamento no sector pesqueiro e en sectores que dependen directa ou indirectamente del, facendo especial fincapé no ecoetiquetado dos produtos da pesca.

 

Interésache este curso? Contacta connosco.