FORMACIÓN E CONSULTORÍA

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

SERVIZOS DE CONSULTORÍA

 • Formulación e asesoramento de proxectos
 • Investigación aplicada no ámbito da xestión de recursos mariños e patrimonio marítimo pesqueiro
 • Promoción de produtos pesqueiros e agroalimentarios
 • Asesoramento en materia de Seguridade Alimentaria
 • Elaboración de plans estratéxicos e estudos de mercado
 • Elaboración de estudos nutricionais
 • Diagnoses de xestión de resíduos. Campañas de concienciación cidadá
 • Organización e dinamización de xornadas de difusión de proxectos
 • Organización e dinamización de mesas de traballo e xeración de ideas para o cambio
 • Elaboración de materiais didácticos e divulgativos
 • Deseño e coordinación de exposicións gráficas
 • Deseño e edición de guías de recursos e boas prácticas
 • Elaboración de directorios e bases de datos sectoriais 

SERVIZOS DE FORMACIÓN

 • Sector Marítimo Pesqueiro
 • Seguridade Alimentaria
 • Economía Circular e Economía Azul
 • Educación Ambiental e Patrimonio
 • Cooperativismo e Economía Social
 • Prevención de Riscos Laborais
 • Emprendemento e inserción laboral
 • Igualdade de oportunidades
 • Cooperación Internacional