Coidarse en rede

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Organización, deseño e execución da campaña Coidarse en rede:

Fomento de medidas preventivas de riscos laborais na actividade profesional das redeiras galegas, para a Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”.

II Campaña coidarse en rede: Deseño, elaboración e edición do caderno de prevención de patoloxías de orixe laboral nas redeiras galegas para a Federación Galega de Redeiras Artesás “O Peirao”.