Mesas de traballo

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar
Mesas de traballo

Dinamización de grupos de traballo para consultas lexislativas ou mediación entre distintos grupos de interese: Borrador da nova orde que regula os recursos específicos en Galicia. Creación dunha Axenda de Marisqueo a Pé. Negociación de acordos entre armadores e redeiras.

Por algún motivo no se a completado la carga de la galeria, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar